Pylony jsou vyrobeny z robustního hliníkového profi lu, jehož povrch je upraven eloxováním. Standardní výška pylonů je 3 m, jiná výška za příplatek. Tabule se dodávají v provedení: zelená na popis křídou a bílá pro popis fixem.

Pylonové zvedací systémy se vyrábějí ve třech variantách, a to:
• pylony jsou umístěny za tabulí, tabule jezdí před pylony (tabule naložená)
• pylony jsou umístěny vedle tabule, tabule jezdí mezi pylony (tabule vložená). Tato varianta se nedoporučuje u tabulí větších šířek
• pylony jsou umístěny za tabulí, tabule jezdí před pylony (tabule naložená). Pylonový zvedací systém je opatřen rámem pro uchycení dataprojektoru (DTP) s ultra krátkou projekční vzdáleností . Standardně je tento rám určen pro dataprojektory EPSON.

Moderní škola