Pořízení softwaru a dalšího zařízení pro společnost Moderní škola s. r. o.

Název projektu Pořízení softwaru a dalšího zařízení pro společnost Moderní škola s. r. o.
Číslo a název operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Celkové výdaje projektu 2 720 382 Kč
Dotace z EU 903 766 Kč


Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu byla modernizace vybavení společnosti Moderní škola s. r. o. skrze pořízení nových, moderních technologií a softwaru.

Moderní škola