Operační program Zaměstnanost

Aplikace výstupů gender auditu do společnosti Moderní škola s.r.o.,
reg.č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/ 0010196

Cílem projektu je dosáhnout vyšší transparentnosti odměňování, proměnit vnitřní kulturu, nastavit vnitřní firemní komunikaci a to vše s ohledem na dodržování a naplňování principů rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti.

Díky realizaci jednotlivých aktivit projektu firma vytvoří podmínky pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života svých zaměstnanců.

Operační program                 Operační program Zaměstnanost
Název projektu Aplikace výstupů gender auditu do společnosti Moderní škola s.r.o.
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010196
Termín realizace 1. 3. 2019 - 28. 2. 2021
Závěrečná zpráva Genderový re-audit společnosti Moderní škola s.r.o. v PDF

opz sm

Moderní škola